Op weg naar herstel

Innerlijk herstel en geestelijke groei!
We leven in een gebroken wereld. Op allerlei terreinen raken mensen beschadigd of beschadigen zij zichzelf en anderen door hun houding en gedrag. Sommigen komen in een vicieuze cirkel terecht, waardoor de hoop op verandering en herstel langzamerhand kleiner wordt. Ook binnen onze kerken en gemeenten zijn er veel mensen die de gevolgen van deze gebroken wereld aan den lijve ondervinden. Beter gezegd: wie ondervindt deze gevolgen niet? Mensen worstelen met hun identiteit, lijden emotionele pijn als gevolg van wat anderen hen aandoen, ze strijden met verkeerde gewoonten en een scala aan andere barrières die hen weerhouden om te leven zoals God het bedoeld heeft.

Juist voor deze mensen is Jezus naar de aarde gekomen. Hij zei immers: “Die gezond zijn, hebben de Geneesheer niet van node, maar die ziek zijn.” (Marc. 2: 15-17) Tijdens zijn rondwandeling op aarde had Hij juist extra tijd en aandacht voor hen. En tijdens de ontmoetingen die Hij met deze mensen had, stelde Hij vaak de vraag: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" Het antwoord was bijna altijd: Dat ik gezond mag worden. En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken.

Veel mensen hebben innerlijke blokkades die hun ontwikkeling en geestelijke groei in de weg staan. Soms hebben ze te maken met het verleden, soms met het heden, en soms met beide, maar worden niet zelden zorgvuldig verborgen achter een masker dat luidt: met mij gaat alles goed!

plaatje zielInnerlijke genezing is iets dat we vanuit onszelf niet kunnen bewerkstelligen. Jezus zei: Ik ben gekomen om de mens het leven te geven in al zijn volheid. (Joh 10:10). Vanuit op de Bijbel gebaseerde principes (zoals we die o.a. vinden in de Bergrede), is het herstelprogramma Celebrate Recovery ontstaan. Het helpt je om in je eigen tempo de dingen te analyseren die zijn misgegaan in je leven en die een negatieve invloed op je hebben. En om met ondersteuning van 12 Bijbelse stappen te ervaren dat Gods Heilige Geest herstel geeft, zodat je geest en je ziel vernieuwd en geheeld worden. Uiteindelijk zul je merken dat geestelijke barrières worden weggenomen. En dat je zonder belemmeringen in staat bent om de Here Jezus te gaan volgen. CR doe je niet ‘eventjes’; problemen zijn in de regel niet in enkele maanden ontstaan, en zijn in de regel ook niet in enkele maanden opgelost. Wereldwijd hebben duizenden deelnemers reeds ervaren wat Gods kracht betekend voor hun leven. Iets voor jou? Aarzel dan niet om gewoon eens binnen te lopen bij een lokale CR. Het gedeelte tot aan de pauze is altijd voor iedereen vrij toegankelijk. Als je zou besluiten echt mee te gaan doen, ga je ook deel uitmaken van het gedeelte na de pauze.

Is dit iets voor jouw kerk of gemeente? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe CR een waardevol hulpmiddel kan zijn om het discipelschapsproces in je gemeente gestalte te geven. ‘Zielige mensen’ zijn er genoeg, maar die zul je niet vinden. Bij CR  vind je moedige mensen die op God vertrouwen en samen met Hem en met elkaar Stappen durven zetten!