Hoe 'werkt' CR eigenlijk ?

Iedereen mag elke week op een CR bijeenkomst vrijblijvend binnenlopen. Je kunt op elke lokale CR-website de gegevens vinden wanneer, waar en hoe laat je welkom bent. Hier vind je ook het rooster met de invulling van de desbetreffende avond (onderwijs of persoonlijk verhaal). Je bent welkom om te kijken, te luisteren en indrukken op te doen. Je wordt op de eerste avond uitgenodigd om na de pauze naar de "Nieuwkomersgroep" te gaan. Daar krijg je een uitleg over wat Celebrate is, wat de voorwaarden zijn om deel te kunnen nemen aan de 'open-deelgroep'. Je mag altijd het eerste deel van de avond vrijblijvend bijwonen, maar wil je echt werken aan je herstel, dan ga je ook deelnemen aan de 'open-deelgroep', die altijd in het tweede deel van de avond wordt gehouden.

Bij CR is er maar Eén die werkt: en dat is God! Verder zijn er uitsluitend medewerkers die zorgen dat Celebrate in de praktijk gestalte kan krijgen; zij faciliteren het programma. Het zijn de mensen die zorgen voor de catering, je welkom heten aan de deur, een persoonlijk verhaal doorgeven (soms op video), onderwijs geven, een groep leiden en voor je bidden. Celebrate Recovery is geen therapie, wordt niet geleid door professionals, maar wel door medewerkers die veel van God en Jezus Christus houden en veel van hun medemens en dat ook in de praktijk gestalte willen geven. Zij hebben je lief, aanvaarden je zoals je bent en veroordelen je niet, waar anderen dat misschien wel zouden doen.

Als je ook kiest om te participeren in de "open-deelgroep" ga je een proces in wat bestaat uit de volgende elementen:

  • Je koopt het starterspakket en gaat thuis in je eigen tempo de vragen invullen van iedere les. Dat doe je alléén, zonder hulp van anderen. Als je alle vragen hebt ingevuld die voor jou van toepassing zijn, koop je deelnemersgids 2 en daarmee ga je hetzelfde proces in. Het is niet verplicht maar wel aanbevelenswaardig om ter ondersteuning ook de speciale CR-Bijbel te kopen, waarin naast de Bijbelgedeelten ook veel kanttekeningen staan, die je helpen om te groeien in herstel.
  • In de open deelgroep kijk je in de regel in eerste instantie even de kat uit de boom, maar daarna ga je in deze veilige, vertrouwelijke omgeving met anderen delen wat je problemen, je zorgen, je pijn, je worstelingen of frustraties zijn. Of waar je moeite mee hebt. Op de website van www.celebraterecovery.nl vind je voorbeelden van persoonlijke verhalen van oud deelnemers van CR.
  • De wekelijkse Celebrate bijeenkomsten zijn op een vaste avond in de week, die je in de regel trouw bezoekt, dus niet alleen als het mooi weer is en er toevallig geen andere activiteiten zijn. De "persoonlijk verhaal avonden" zullen je herkenning geven en helpen om ook vrijmoediger te delen over je eigen sores , de onderwijsavonden zullen je richting geven. En in de open-deelgroep put je hoop uit de verhalen van elkaar, en zeker van degenen die al langer deelnemen aan CR en al bepaalde mijlpalen hebben bereikt of overwinningen hebben geboekt.
  • Na ongeveer 15 bijeenkomsten kom je in deelnemersgids 2 een hoofdstuk tegen wat gaat over "de coach". Vervolgens ga je op zoek naar een coach; dat is iemand van hetzelfde geslacht als jij. In het werkboekje staan de richtlijnen waaraan een coach moet voldoen. Je geeft hem of haar de ingevulde deelnemersgids en maakt vervolgens afspraken met hem of haar voor regelmatig overleg.
  • Vervolgens werk je in je eigen tempo door de volgende 2 boekjes met de 12 stappen heen. Je coach helpt je bij moeilijke stappen. Je zult merken dat God op een bijzondere manier in je leven aan het werk gaat. Wellicht kun je na verloop van tijd zelf al iets vertellen over wat God heeft bewerkstelligd in je relaties, je houding, je manier van denken, je gedrag, je gevoelens of wat ook maar van toepassing is.
  • De praktijk leert dat ergens tussen 40 en 80 bijeenkomsten de deelnemers alle vier deelnemersgidsen hebben doorgewerkt en hun herstel traject willen beëindigen. Iedereen volgt CR in zijn eigen tempo, wat betekent dat er dus verschillen zijn in de tijd die je nodig hebt om herstel te ervaren. We stimuleren elkaar om de eindfase af te ronden met een persoonlijk verhaal. Dat is de laatste stap. In elk CR-team is er iemand die je helpt om dat verhaal op papier te zetten. Dat verhaal op papier zetten doe je niet om jezelf centraal te zetten, maar het is een eerbetoon aan God. Bovendien help je met dat persoonlijke verhaal ook om andere deelnemers stappen te nemen. Wat God in jouw leven heeft gedaan kan en wil hij immers ook doen in de levens van anderen!
  • Als je zelf heling en herstel ervaren hebt en je persoonlijk verhaal hebt uitgeschreven, zul je wellicht net zoals veel andere oud-deelnemers het verlangen hebben om als coach nieuwkomers te helpen in hun proces. Want CR-medewerkers en CR-coaches zijn in de regel geen theoretici, maar ervaringsdeskundigen. Zij hebben ervaren hoe God, de heilige Geest , mensen vanuit een uitzichtloze situatie kan veranderen en nieuwe perspectieven geeft.